Raportul informarii si consultarii publicului pentru documentatia PUZ si RLU pentru construire – Ferma agricola, in extravilanul orasului Budesti, localitatea Buciumeni, T2, P4 si 5, C.F. nr. 20292, respectiv in intravilanul orasului Budesti, localitatea Buciumeni, C.F. nr. 21697, judetul Calarasi

Raportul informarii si consultarii publicului pentru documentatia PUZ si RLU pentru construire – Constructii de locuinte pentru Agromixt Buciumeni, in orasul Budesti, localitatea Buciumeni, strada Mircea cel Batran, nr. 19, C.F. nr. 22494, judetul Calarasi

Raportul informarii si consultarii publicului pentru documentatia PUZ si RLU pentru construire – Zona de agrement in orasul Budesti, T24-1-2. P1 respectiv T24-1-3, P1, C.F. nr. 23037 respectiv 23039, judetul Calarasi

Raport consultare public in etapa a 2 a de elaborare a PUZ si RLU pentru construire – Zona de agrement in extravilanul orasului Budesti, T24-1-2. P1 respectiv T24-1-3, P1, C.F. nr. 23037 respectiv 23039, nr. cadastral 23037 respectiv 23039, judetul Calarasi