Hotarare privind modificarea listei de investitii pe anul 2017, Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al orasului Budesti, expunere de motive privind utilizarea excedentului orasului Budesti, expunere de motive privind modificarea listei de investii pe anul 2017, lista obiectivelor de investitii pe anul 2017 – anexele 1 si 2

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local Urbanistic, in vederea construirii „Reconversie plantatie pomicola si infiintare unitate conditionare si depozitare catina” pe terenul in suprafata de 9.966 m.p., nr. cadastral 22758, situat in orasul Budesti, localitatea Buciumeni, Judetul Calarasi