Raport consultare public in etapa a 2 a de elaborare a PUZ si RLU pentru construire – Zona de agrement in extravilanul orasului Budesti, T24-1-2. P1 respectiv T24-1-3, P1, C.F. nr. 23037 respectiv 23039, nr. cadastral 23037 respectiv 23039, judetul Calarasi

Raport consultare public in etapa a 2 a de elaborare a PUZ si RLU pentru construire – Constructii de locuinte pentru Agromixt Buciumeni, in orasul Budesti, localitatea Buciumeni, strada Mircea cel Batran, nr. 19, C.F. nr. 22494, nr. cadastral 22494, judetul Calarasi

Raport consultare public in etapa a 2 a de elaborare a PUZ si RLU pentru construire – Ferma agricola, in extravilanul orasului Budesti, localitatea Buciumeni, T2, P4 si 5, C.F. nr. 20292, nr. cadastral 20292 respectiv in intravilanul orasului Budesti, localitatea Buciumeni, C.F. nr. 21697, nr. cadastral 21697, judetul Calarasi