Proiect de hotarare al Consiliului Local

Proiect de hotarare al Consiliului Local al Orasului Budesti, judetul Calarasi, privind constatarea apartenentei la domeniul privat al orasului Budesti a unui imobil – teren, in suprafata de 12.651 m.p., teren neproductiv, liber de constructii, situat in extravilanul orasului Budesti, Tarlaua 24, Parcela 334 (Gruiu), judetul Calarasi

Proiect de hotarare al Consiliului Local

Proiect de hotarare al Consiliului Local al Orasului Budesti, judetul Calarasi, privind constatarea apartenentei la domeniul privat al orasului Budesti a unui imobil – teren, in suprafata de 32.252 m.p., teren neproductiv, liber de constructii, situat in extravilanul orasului Budesti, Tarlaua 24, Parcela 303/1 (Gruiu), judetul Calarasi