Anunt intentie P.U.Z .

Consiliul Local al orasului Budesti anunta intentia de elaborare a planului urbanistic zonal pentru construire ferma piscicola in orasul Budesti, judetul Calarasi – Initiator Grigore Vasile Viorel

 

Proiect de hotarare al Consiliului Local

Proiect de hotarare al Consiliului Local al Orasului Budesti, judetul Calarasi, privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2015, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore, apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare