Proiect de hotarare al Consiliului Local

Proiect de hotarare al Consiliului Local al Orasului Budesti, judetul Calarasi, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local Urbanistic, in vederea construirii unei Ferme Piscicole pe terenul in suprafata de 11,4578 ha, numar cadastral 552, 611, 551, 20824, 744, 553, situat in orasul Budesti, judetul Calarasi

Proiect de hotarare al Consiliului Local

Proiect de hotarare al Consiliului Local al Orasului Budesti, judetul Calarasi, privind constatarea apartenentei la domeniul privat al orasului Budesti a unui imobil – teren, in suprafata de 12.651 m.p., teren neproductiv, liber de constructii, situat in extravilanul orasului Budesti, Tarlaua 24, Parcela 334 (Gruiu), judetul Calarasi