Raportul consultarii, informarii si consultarii publicului in etapa a 2 de elaborare a P.U.Z. si R.L.U. pentru construire – Extindere ferma agricola in orasul Budesti, localitatea Buciumeni

Anunt intentie de elaborare a P.U.Z. si R.L.U. pentru construire „Ferma legume in spatii protejate”, in extravilanul orasului Budesti, T 26/3, P 1,2,3,4 si T 25, P1/1

Raport al consultarii publicului in etapa pregatitoare a Planului Urbanistic Zonal si a regulamentului local urbanistic „Extindere ferma agricola” in orasului Budesti, localitatea Buciumeni, T 2, P 4, 5, C.F. NR. 20292, NR. cadastral 171/2, judetul Calarasi – Initiator S.C. AGROMIXT BUCIUMENI S.A.