Raport al consultarii publicului in etapa pregatitoare a Planului Urbanistic Zonal si a regulamentului local urbanistic „Extindere ferma agricola” in orasului Budesti, localitatea Buciumeni, T 2, P 4, 5, C.F. NR. 20292, NR. cadastral 171/2, judetul Calarasi – Initiator S.C. AGROMIXT BUCIUMENI S.A.