Proiect de hotarare al Consiliului Local

Proiect de hotarare al Consiliului Local al Orasului Budesti, judetul Calarasi, privind constatarea apartenentei la domeniul privat al orasului Budesti a unui imobil – teren, in suprafata de 12.651 m.p., teren neproductiv, liber de constructii, situat in extravilanul orasului Budesti, Tarlaua 24, Parcela 334 (Gruiu), judetul Calarasi