Proiect de hotarare al Consiliului Local

Proiect de hotarare al Consiliului Local al Orasului Budesti, judetul Calarasi, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local Urbanistic, in vederea construirii unei Ferme Piscicole pe terenul in suprafata de 11,4578 ha, numar cadastral 552, 611, 551, 20824, 744, 553, situat in orasul Budesti, judetul Calarasi