Anunt in etapa 2 de elaborare a propunerilor P.U.Z. si R.L.U. initiat de investitorul privat SC FABULOSOS SRL

Anunt in etapa 2 de elaborare a propunerilor PUZ si RLU initiat de investitorul privat SC FABULOSOS SRL

Anunt intentie elaborare PUZ – Directia Regioanala de Drumuri si Poduri

Anunt intentie elaborare PUZ – Dragomirescu Maria

Anunt intentie elaborare PUZ – SC Agromixt Buciumeni SA

Anunt intentie elaborare PUZ – Zamfir Danciulescu Ramona

Memoriu general

P.U.Z.

Plan de incadrare in zona UAT – Budesti

Proces verbal de afisare anunt