Anunt intentie P.U.Z .

Consiliul Local al orasului Budesti anunta intentia de elaborare a planului urbanistic zonal pentru construire ferma piscicola in orasul Budesti, judetul Calarasi – Initiator Grigore Vasile Viorel

Anunt intentie de elaborare P.U.Z. construire ferma piscicola – Consiliul Local Budesti

Planificare proces de informare si dezbatere publica P.U.Z. construire ferma piscicola 

Proces verbal de afisare anunt P.U.Z. construire ferma piscicola

Anunt etapa a doua de elaborare a propunerilor P.U.Z. construire ferma piscicola

Proces verbal de afisare anunt P.U.Z. etapa a doua construire ferma piscicola

Raportul informarii si consultarii publicului pt. documentatie P.U.Z. – construire ferma piscicola

Raport consultare public etapa a doua P.U.Z. construire ferma piscicola

Anunt etapa a treia de aprobare P.U.Z. construire ferma piscicola

Proces verbal de afisare anunt public P.U.Z. etapa a treia construire ferma piscicola