Anunț licitație publică cu strigare închiriere spațiu

Primaria Orașului Budești, judetul Călărași, cu sediul în str. Gării, nr. 12, în temeiul Hotărârii Consiliului Local Budești nr. 7/29.03.2016, organizează licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea unui imobil format din clădire C10 (parțial), cu suprafața de 39,55mp, conform releveu, înscris în cartea funciară nr. 21017 a U.A.T. Budești, conform încheiere nr. 3737/15.03.2011, ce aparține domeniului public al orașului Budești, situat în incinta Spitalului Orășenesc Budești, strada Independenței, nr. 43, județul Călărași, aflat în conservare, pentru desfășurarea activității de acordare a asistenței medicale. pentru populație.

Anunt licitatie publica cu strigare – inchiriere spatiu