ANUNT privind inchirierea unui spatiu, prin licitatie deschisa cu strigare, din imobilul format din cladire C10, cu suprafata de 9.47 mp, conform releveu, inscris in Cartea Funciara nr. 21070 a U.A.T. Budesti, Incheierea nr, 3737/15.03.2011, situat in incinta Spitalului Orasenesc Budesti, str. Independentei, nr. 43, judetul Calarasi

ANUNT