Anunț licitație publică cu strigare închiriere spațiu

Primaria Orașului Budești, judetul Călărași, cu sediul în str. Gării, nr. 12, în temeiul Hotărârii Consiliului Local Budești nr. 7/29.03.2016, organizează licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea unui imobil format din clădire C10 (parțial), cu suprafața de 39,55mp, conform releveu, înscris în cartea funciară nr. 21017 a U.A.T. Budești, conform încheiere nr. 3737/15.03.2011, ce aparține domeniului public al orașului Budești, situat în incinta Spitalului Orășenesc Budești, strada Independenței, nr. 43, județul Călărași, aflat în conservare, pentru desfășurarea activității de acordare a asistenței medicale. pentru populație.

Anunt licitatie publica cu strigare – inchiriere spatiu

Anunț recrutare

Primaria Orașului Budești, judetul Călărași, organizează în data de 11.05.2016, concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de șef Serviciu Impozite și Taxe și respectiv funcția publică vacantă de execuție de consilier cls. I grad profesional asistent, în cadrul aceluiași serviciu, Compartiment, Urmarire, Încasare, Executare Silită Persoane Juridice. Anexăm anunțul și bibliografia.

Anunt concurs 11.05.2016 – Primaria Orasului Budesti

Proces verbal selectie dosare concurs consilier cls I, grad profesional asistent – 04.05.2016

Proces verbal selectie dosare concurs sef Serviciu Impozite si Taxe – 04.05.2016