Hotarare privind modificarea listei de investitii pe anul 2017, Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al orasului Budesti, expunere de motive privind utilizarea excedentului orasului Budesti, expunere de motive privind modificarea listei de investii pe anul 2017, lista obiectivelor de investitii pe anul 2017 – anexele 1 si 2