PHCL 2017

Proiect de hotarare nr. 17956 din data de 12.12.2017 privind aprobarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul UAT Budesti. judetul Calarasi – publicat pe data de 22.12.2017

Proiect de hotarare nr. 18653 din data de 22.12.2017 privind recrificarea bugetului local al orasului Budesti pe anul 2017 – publicat pe data de 22.12.2017

Proiect de hotarare – privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Budesti – publicat pe data de 08.11.2017

Proiect de hotarare nr. 16170 din data de 02.11.2017 – publicat pe data de 03.11.2017
Proiect de hotarare nr. 16169 din data de 02.11.2017  – publicat pe data de 03.11.2017
Proiect de hotarare nr. 16168 din data de 02.11.2017  – publicat pe data de 03.11.2017
Proiect de hotarare nr. 13277-03.10.2017 – publicat pe data de 12.10.2017
Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al orasului Budesti
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local Urbanistic
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2017 si estimarile pentru anii 2018-2020 al Orasului Budesti
PROIECT-DE-HOTARARE-privind-modificare-organigramei-si-a-statelor-de-functii
Proiect de hotarare nr. 14981 din data de 17.10.2017 – publicat pe data de 20.10.2017