PHCL 2018

Proiect de hotarare privind solicitarea adresata Consiliului Judetean Calarasi pentru transmiterea unui sector de drum judetean, respectiv DJ401C, tronson 1, din domeniul public al judetului Calarasi, in domeniul public al orasului Budesti si in administrarea Consiliului Local Budesti – publicat pe data de 13.12.2018

Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special domnului/doamnei ………. in vedeea exercitarii atributiilor orasului Budesti in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltarea Intercomunitara „Ecomanagement Salubris” – publicat pe data de 13.12.2018

Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statelor de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Budesti, judetul Calarasi – publicat pe data de 13.12.2018

Proiect de hotarare privind preluarea si introducerea in domeniul public al orasului Budesti, judetul Calarasi, a bunurilor de retur rezultate din investitiile efectuate de catre ECOAQUA SA Calarasi, in cadrul Proiectului nr. CCI 2007 RO 161PR003 „Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentarea cu apa si de canalizare in judetul Calarasi” finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu – publicat pe data de 11.12.2018

Proiect de hotarare privind inchirierea unui spatiu, prin licitatie deschisa cu strigare, din imobilul format din cladire C10 (partial camera de garda-camerele 5 si 8), cu suprafata totala de 21,83 mp, conform releveu, inscris in Cartea Funciara nr. 21017 a U.A.T. Budesti, Incheierea nr. 3737/15.03.2011, situat in incinta Spitalului Orasenesc Budesti, str. Independentei, nr. 43, judetul Calarasi, aflat in conservare, pentru desfasurarea activitatii de servicii medicale, pentru populatie – publicat pe data de 29.11.2018

Proiect de hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente din proprietatea privata a orasului Budesti, judetul Calarasi – publicat pe data de 21.11.2018

Proiect de hotarare privind inchirierea unui spatiu, prin licitatie deschisa cu strigare, din imobilul format din cladire C10, cu suprafata de 9.47 mp, conform releveu, inscris in Cartea Funciara nr. 21070 a U.A.T. Budesti, Incheierea nr, 3737/15.03.2011, situat in incinta Spitalului Orasenesc Budesti, str. Independentei, nr. 43, judetul Calarasi, aflat in conservare, pentru activitati de servicii medicale, pentru populatie – publicat pe data de 15.11.2018

Proiect de hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, in anul fiscal 2019 – publicat pe data de 24.10.2018

Proiect de hotarare privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor, taxelor locale si a altor obligatii la bugetul local, datorate de catre persoanele fizice de pe raza administrativ teritoriala a orasului Budesti, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local – publicat pe data de 08.10.2018

Proiect de hotarare privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor, taxelor locale si a altor obligatii la bugetul local, datorate de catre persoanele fizice de pe raza administrativ teritoriala a orasului Budesti conf HCL nr. 1/2017, pentru contribuabilii care au achitat in termen, conform procedurii, debitele – publicat pe data de 25.09.2018

Proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrarea operatorului ECOAQUA SA Calarasi a bunurilor de natura mijloacer fixe rezultate din investitiile efectuate de ECOAQUA SA Calarasi in cadrul Proiectului nr. CCI 2007 RO 161 PR 003 „Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Calarasi, finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu, pentru Contractul nr. 3202/06.05.2011 – „Extinderea si reabilitarea sistemului de captare si tratare a apei potabile din aglomerarile Budesti, Oltenita, Fundulea, Lehliu” – CL4 si Contractul nr. 2399/06.11.2009 – „Statii de epureare din aglomerarile Budesti si Oltenita – CL7, pentru aglomerarea Budesti – publicat pe data de 19.07.2018

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Budesti pe anul 2018 – publicat pe data de 19.07.2018

Proiect de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale si Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii „Cosuri de gunoi, banci si cabine statii transport in comun in orasul Budesti, judetul Calarasi si localitatile componente Aprozi, Buciumeni si Gruiu” – faza studiu de fezabilitate – publicat pe data de 19.07.2018

Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului orasului Budesti, judetul Calarasi pentru obiectivul de investitii „Colectare apa pluviala in orasul Budesti, judetul Calarasi, str. Agricultorilor, str. 1907, str. Oituz si str. Independentei” – faza studiu de fezabilitate si „Sistem monitorizare video in orasul Budestri si localitatile componente Aprozi, Buciumeni si Gruiu” – faza studiu de fezabilitate – publicat pe data de 19.07.2018

Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului orasului Budesti, judetul Calarasi pentru obiectivul de investitii „Cosuri de gunoi, banci si cabine statii de transport in comun in orasul Budesti si localitatile componente Aprozi, Buciumeni si Gruiu” – faza studiu de fezabilitate – publicat pe data de 19.07.2018

Proiect de hotarare, raport de specialitate si expunere de motive privind modificarea si completarea Listei de investitii aferenta bugetului orasului Budesti, pentru anul 2018 – publicat pe data de 19.07.2018

Proiect de hotarare, raport de specialitate si expunere de motive privind aprobarea Acordului de parteneriat si asigurarea din bugetul local al orasului Budesti, judetul Calarasi a contributiei pentru cofinantarea proiectului „Vreau sa schimb”, cod MySMIS: 114115 (inclusiv Acordul de parteneriat) – publicat pe data de 08.06.2018

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara in data de 14.06.2018, ora 12.00 – publicat pe data de 08.06.2018

Proiect de hotarare, raport de specialitate si expunere de motive privind utilizarea excedentului anual al bugetului local aferent anului 2017 – publicat pe data de 08.06.2018

Proiect de hotarare, raport de specialitate si expunere de motive privind aprobarea Regulamentului privind asistentul personal al persoanei cu handicap grav – publicat pe data de 08.06.2018

Proiect de hotarare, raport de specialitate si expunere de motive privind rectificarea bugetului local al orasului Budesti pe anul 2018 – publicat pe data de 08.06.2018

Proiect de hotarare, raport de specialitate si expunere de motive privind trecerea in domeniul public a mijloacelor fixe rezultate din investitii ECOAQUA SA – publicat pe data de 17.05.2018

Proiect de hotarare, raport de specialitate si expunere de motive privind revocarea HCL nr. 30-2013 pentru aprobarea PUZ-Parcuri Fotovoltaice – publicat pe data de 17.05.2018

Proiect de hotarare, raport de specialitate si expunere de motive privind rectificarea bugetului local al orasului Budesti pentru anul 2018 – publicat pe data de 17.05.2018

Proiect de hotarare, raport de specialitate si expunere de motive privind modificarea si completarea Listei de investitii pentru anul 2018 – publicat pe data de 17.05.2018

Proiect de hotarare, raport de specialitate si expunere de motive privind modificarea organigramei si statelor de functii ale aparatului de specialitate – publicat pe data de 17.05.2018

Proiect de hotarare, raport de specialitate si expunere de motive privind aprobarea Regulamentului activitatilor comerciale si a serviciilor de piata – publicat pe data de 17.05.2018

Proiect de hotarare, raport de specialitate si expunere de motive privind aprobarea NC si TP pt. obiectivul de investitii-Sistem de monitorizare video – publicat pe data de 17.05.2018

Proiect de hotarare, raport de specialitate si expunere de motive privind aprobarea NC si TP pt. obiectivul de investitii-Retea de distributie gaze naturale – publicat pe data de 17.05.2018

Proiect de hotarare, raport de specialitate si expunere de motive privind aprobarea NC si TP pt. obiectivul de investitii-Modernizare str. Mircea cel Batran – publicat pe data de 17.05.2018

Proiect de hotarare, raport de specialitate si expunere de motive privind aprobarea NC si TP pt. obiectivul de investitii-Cosuri de gunoi, banci si cabine – publicat pe data de 17.05.2018

Proiect de hotarare, raport de specialitate si expunere de motive privind aprobarea NC si TP pt. obiectivul de investitii-Colectare apa pluviala – publicat pe data de 17.05.2018

Proiect de hotarare, raport de specialitate si expunere de motive privind aprobarea NC si TP pt. obiectivul de investitii-Buldoexcavator multifunctional – publicat pe data de 17.05.2018

Proiect de hotarare, raport de specialitate si expunere de motive privind aprobarea NC si TP pentru obiectivul de investitii-Servicii de cadastru – publicat pe data de 17.05.2018

Proiect de hotarare, raport de specialitate si expunere de motive privind instituirea taxei speciale de salubrizare pt utilizatori persoane fizice in orasul Budesti si localitatile apartinatoare (Aprozi, Buciumeni si Gruiu), judetul Calarasi – publicat pe data de 12.04.2018

Proiect de hotarare, raport de specialitate si expunere de motive privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului orasului Budesti-Canalizare sat Aprozi – publicat pe data de 05.04.2018

Proiect de hotarare, raport de specialitate si expunere de motive privind aprobarea Listei de investitii pentru anul 2018 – publicat pe data de 05.04.2018

Proiect de hotarare, raport de specialitate si expunere de motive privind revocarea HCL nr. 30-2013 pentru aprobarea PUG-Parcuri Fotovoltaice – publicat pe data de 05.04.2018

Proiect de hotarare, raport de specialitate si expunere de motive privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Budesti – lunile aprilie, mai si iunie 2018 – publicat pe data de 05.04.2018

Proiect de hotarare, raport de specialitate si expunere de motive privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului orasului Budesti-PUG – publicat pe data de 05.04.2018

Proiect de hotarare, raport de specialitate si expunere de motive privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului orasului Budesti-Canalizare sat Gruiu – publicat pe data de 05.04.2018

Proiect de hotarare, raport de specialitate si expunere de motive privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului orasului Budesti-Canalizare sat Buciumeni – publicat pe data de 05.04.2018

Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statelor de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Budesti – publicat pe data de 14.02.2018

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2018 si estimarea bugetului pentru anii 2019-2020 al orasului Budesti – publicat pe data de 02.02.2018