PHCL 2020

PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea Bugetului propriu al orasului Budesti pe anul 2020  – publicat pe data de 09.07.2020

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea planului de actiuni al persoanelor apte de munca, beneficiare de venitul minim garantat – publicat pe data de 09.07.2020

PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea Listei de investitii pentru anul 2020 – publicat pe data de 09.07.2020

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Budesti – publicat pe data de 09.07.2020

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea P.U.Z. si a R.L.U., in vederea – Construire ansamblu de locuinte P+2E pe terenul in suprafata de 10.000 mp din acte 9.953 mp masurata, situat in extravilanul orasului Budesti, localitatea Gruiu, judetul Calarasi, T32, P46, nr. cadastral 23850 – publicat pe data de 15.06.2020

PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al Orasului Budesti pe anul 2020 – publicat pe data de 11.06.2020

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Budesti – publicat pe data de 05.06.2020

PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al orasului Budesti, pe anul 2020 – publicat pe data de 22.05.2020

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2019, in exercitiul bugetar al anului 2020 – publicat pe data de 22.05.2020

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea incheierii unor contracte de constituire a dreptului de superficie cu titlu neoneros de catre Orasul Budesti, in calitate de superficiar, in vederea punerii la dispozitia proiectului – Proiect Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata pentru aria de operare a operatorului regional in judetele Calarasi si Ialomita, in perioada 2014-2020 – publicat pe data de 22.05.2020

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea incheierii unui contract de servicii de asistenta, consiliere, reprezentare juridica si apararea intereselor Consiliului Local al Orasului Budesti in cauzele in care acesta este parte – publicat pe data de 22.05.2020

PROIECT DE HOTARARE privind modificarea si completarea Hotararii nr. 12-2016 privind alegerea Comisiei de validare – publicat pe data de 22.05.2020

PROIECT DE HOTARARE privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Orasului Budesti pentru o perioada de 3 luni – publicat pe data de 22.05.2020

PROIECT DE HOTARARE privind organizarea si desfasurarea sedintelor comisiilor de specialitate, sedintelor ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local al Orasului Budesti prin mijloace electronice, printr-o platforma on-line utilizant aplicatia de mesagerie Whatsapp – publicat pe data de 22.05.2020

Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. si R.L.U., pentru „Construire locuinte pentru Agromixt Buciumeni” pe terenul in suprafata de 25.070 mp, inscris in C.F. nr. 22494, nr. cadastral 22494, situat in intravilanul orasului Budesti, localitate Buciumeni, str. Mircea cel Batran, nr. 19, judetul Calarasi – publicat pe data de 15.05.2020

Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Budesti, judetul Calarasi – publicat pe data de 23.01.2020

Proiect de hotarare privind aprobarea listei de investitii pentru anul 2020 – publicat pe data de 23.01.2020

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si estimarea bugetara pentru anii 2021-2023 al orasului Budesti si bugetul de venituri si cheltuieli proprii Piata sursa E – publicat pe data de 23.01.2020