Document de planificare a procesului de informare si dezbatere publica pentru documentatie P.U.Z. si R.L.U. – „Construire sediu firma, locuinte de serviciu de tip P+M si imprejmuire partiala latura de est”, in orasul Budesti, T 1, P6/3, Lot 2, C.F. nr. 22795, nr. cadastral 22795, judetul Calarasi

Document de planificare a procesului de infromare si dezbatere publica

Intentia de elaborare a PUZ si RLU

Proces verbal de afisare anunt public

Memoriu general

Plan de incadrare in zona UAT Budesti

P.U.Z.