Administratie publica locala

Adeverinta

Anexa nr. 1a – Persoane fizice

Anexa nr. 1a – Persoane juridice

Anexa nr. 1 – Certificat pt. atestare ca petentul este cunoscut ca proprietar

Anexa nr. 2 – Proces verbal

Anexa nr. 23 – Cerere pt deschidere procedurii succesorale

Atestatul de producator

Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol

Declaratie pe propria raspundere-proprietate terenuri si cladiri

Declaratie pe propria raspundere utilizare-terenuri

Adrese necesare obtinerii atestatului de producator si carnetului de comercializare a produselor