Hotarare privind modificarea listei de investitii pe anul 2017, Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al orasului Budesti, expunere de motive privind utilizarea excedentului orasului Budesti, expunere de motive privind modificarea listei de investii pe anul 2017, lista obiectivelor de investitii pe anul 2017 – anexele 1 si 2

Anexa 1 – lista obiectivelor de investitii pe anul 2017

Anexa 2 – lista obiectivelor de investitii pe anul 2017

Expunere de motive la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 2017

Expunere de motive privind utilizarea excedentului orasului Budesti din anii precedenti, pentru anul 2017

Hotarare privind modificarea si completarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 2017

Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al orasului Budesti