FORMULARE

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE

Anexa-1 Declaratie pentru scoatere evidenta mijloace transport

Anexa-2 Declaratie cladiri PJ

Anexa-3 Declatatie teren PF

Anexa-4 Declaratie teren PJ

Anexa-5 Declaratie auto

Anexa-6 Declaratie auto peste 12 tone

Anexa-10 Cerere eliberare certificat fiscal PF

Anexa-12 Cerere eliberare certificat fiscal PJ

Anexa-15 Declaratie afisaj

Acte necesare pentru declararea taxei pentru folosirea mijloacelor de publicitate

Acte necesare pentru declararea terenurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ teritoriale inchiriate sau concesionate catre persoane fizice

Acte necesare pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala

Acte necesare pentru scoaterea din evidenta fiscala a mijloacelor de transport

Acte necesare pentru scoaterea din evidenta fiscala a terenurilor si cladirilor

Actele necesare pentru declararea cladirilor noi construite

Actele necesare pentru declararea cladirilor

Actele necesare pentru declararea mijloacelor de transport cumparate din strainatate

Actele necesare pentru declararea mijloacelor de transport cumparate din tara

Actele necesare pentru declararea mijloacelor de transport cumparate in leasing

Actele necesare pentru declararea terenurilor

 

SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

Adeverinta

Anexa nr. 1a – Persoane fizice

Anexa nr. 1a – Persoane juridice

Anexa nr. 1 – Certificat pt. atestare ca petentul este cunoscut ca proprietar

Anexa nr. 2 – Proces verbal

Anexa nr. 23 – Cerere pt deschidere procedurii succesorale

Atestatul de producator

Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol

 

SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA

Cerere declaratie pe propria raspundere pt. acordarea unor drepturi de asistenta sociala

Cerere pt. acord indemnizatie crestere a copilului stimulentului de insertie indemnizatiei lunare sprijin lunar si alocatiei de stat pt. copii

 

SERVICIUL EVIDENTA POPULATIEI

Cerere pt. eliberarea actului de identitate

Cerere pt. inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilitea resedintei

 

SERVICIUL STARE CIVILA

Anexa nr. 1 – Rectificare act

Anexa nr. 20 – Declaratie locuita si cursuri

Anexa nr. 21 – Declaratie certificare persoana din fotografie

Anexa nr. 33 – Transcriere si inregistrare a certificatului

Anexa nr. 34 – Domiciliu

Anexa nr. 35 – Declaratie pe proprie raspundere transcrere sau inscriere certificat

Cerere completare si eliberare livret de familie

Cerere eliberare certificat

Cerere eliberare dovada nu figurez casatorit(a)