Dispozitii

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Local al Orasului Budesti in sedinta ordinara din data de 16.07.2020 – publicat pe data de 09.07.2020

DISPOZITIE privind majorarea bugetului propriu al Orasului Budesti pe anul 2020 – publicat pe data de 11.06.2020

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Local al Orasului Budesti in sedinta extraordinara din data de 15.06.2020 – publicat pe data de 11.06.2020

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Local al Orasului Budesti in sedinta ordinara din data de 28.05.2020 – publicat pe data de 22.05.2020

Dispozitia nr. 176-25.04.2019 privind sectiile de votare de pe raza orasului Budesti, in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European in 2019 – publicat pe data de 25.04.2019

Dispozitia nr. 175-25.04.2019 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral din orasul Budesti, in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European in 2019 – publicat pe data de 25.04.2019

Dispozitia nr. 47/18.01.2019 cu privire la desemnarea persoanei care va indeplini sarcinile de secretar al UAT Budesti pe durata concediului titularului postului pe parcusrul anului 2019, precum si pe durata absentarii motivate sau nemotivate a acestuia – publicat pe data de 18.01.2019

Dispozitia nr. 45/18.01.2019 privind revocarea Dispozitiei nr. 31/07.01.2019 – publicat pe data de 18.01.2019

Dispozitia nr. 31/07.01.2019 privind desemnarea persoanei care va indeplini sarcinile de secretar al UAT Budesti pe durata concediului titularului postului – publicat pe data de 07.01.2019

Dispozitie nr. 365-29.08.2018 – privind infiintarea unor posturi in afara organigramei pentru proiectul Vreau sa schimb, cod MySMIS 2014 – 114115 – publicat pe data de 29.08.2018

Dispozitie privind numirea membrilor echipei UAT Budesti, pentru implementarea proiectului finantat din fonduri europene nerambursabile, Vreau sa schimb, cod MySMIS 2014-114115 prin POCU 2014-2020 – publicat pe data de 06.08.2018

Dispozitie privind delegarea tuturor atributiilor de primar domnului consilier local Nae Florin cu atributii de viceprimar pe perioada concediului de odihna al domnului viceprimar cu atributii de primar Nae Sinel – publicat pe data de 06.08.2018