Compartiment urbanism si disciplina in constructii

Adresa mail: uatgclprimaria.budesti@gmail.com

Anunt in etapa 2 de elaborare a propunerilor P.U.Z.-ului si R.L.U. initiat de investitorul privat – BACRIU FLORIN – MARIAN si BACRIU MIRELA – Extindere locuinta si schimbare de destinatie in spatiu comercial, in intravilanul orasului Budesti, str. Calea Bucuresti, nr. 116, C.F. nr. 21063, nr. cadastral 21063, judetul Calarasi – publicat pe data de 10.04.2020

Raport consultarea publicului in etapa pregatitoare a P.U.Z. si R.L.U. pentru construire – Extindere locuinta si schimbare de destinatie in spatiu comercial – in orasul Budesti, strada Calea Bucuresti, nr. 116, C.F. nr. 21063, nr. cadastral 21063, judetul Calarasi – publicat pe data de 09.04.2020

Document de planificare a procesului de informare si dezbatere publica pentru documentatia P.U.Z. si R.L.U. aferent – Extindere locuinta si schimbare de destinatie in spatiu comercial – in orasul Budesti, str. Calea Bucuresti, nr. 116, C.F. nr. 21063, nr. cadastral 21063, judetul Calarasi, intentia de elaborare a P.U.Z. si R.L.U., proces verbal de afisare anunt public, memoriu de prezentare – publicat pe data de 23.03.2020

Informare aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea P.U.Z. – construire de ansamblu de locuinte P+2E in localitatea Budesti, sat Gruiu, judet Calarasi, tarla 32, percela 46, in suprafata de 10.000 mp – publicat pe data de 27.02.2020

Raportul informarii si consultarii publicului pentru documentatia P.U.Z. si R.L.U.-Construire ansamblu de locuinte P+2E in extravilanul orasului Budesti, localitatea Gruiu, tarlaua 32, parcela 46, C.F. nr. 23850, nr. cadastral 23850, judetul Calarasi – publicat pe data de 05.12.2019

Raport consultare publica in etapa a 2 de elaborare a Planului urbanistic zonal si a regulamentului local urbanistic pentru – Construire ansamblu de locuinte de P+2E in extravilanul orasului Budesti, localitatea Gruiu, T32, P46, C.F. nr. 23850, nr. cadastral 23850, judetul Calarasi – publicat pe data de 29.11.2019

Raport de consultare publica in etapa pregatitoare a P.U.Z. si R.L.U. pt. Construire ansamblu de locuinte P+ 2E in extravilanul orasului Budesti, localitatea Gruiu, T32, P46, CF nr. 23850, nr. cadastral 23850, judetul Calarasi – publicat pe data de 31.10.2019

P.U.Z. si R.L.U. – Construire ansamblu de locuinte P + 2E, in extravilanul orasului Budesti, localitatea Gruiu, T32, P46, C.F. nr. 23850, nr. cadastral 23850, judetul Calarasi – publicat pe data de 10.10.2019

Raportul informarii si consultarii publicului pentru documentatia PUZ si RLU pentru construire – Zona de agrement in orasul Budesti, T24-1-2. P1 respectiv T24-1-3, P1, C.F. nr. 23037 respectiv 23039, judetul Calarasi – publicat pe data de 19.03.2019

Raport consultare public in etapa a 2 a de elaborare a PUZ si RLU pentru construire – Zona de agrement in extravilanul orasului Budesti, T24-1-2. P1 respectiv T24-1-3, P1, C.F. nr. 23037 respectiv 23039, nr. cadastral 23037 respectiv 23039, judetul Calarasi – publicat pe data de 26.02.2019

Raport consultare public in etapa a 2 a de elaborare a PUZ si RLU pentru construire – Constructii de locuinte pentru Agromixt Buciumeni, in orasul Budesti, localitatea Buciumeni, strada Mircea cel Batran, nr. 19, C.F. nr. 22494, nr. cadastral 22494, judetul Calarasi – publicat pe data de 26.02.2019

Raport consultare public in etapa a 2 a de elaborare a PUZ si RLU pentru construire – Ferma agricola, in extravilanul orasului Budesti, localitatea Buciumeni, T2, P4 si 5, C.F. nr. 20292, nr. cadastral 20292 respectiv in intravilanul orasului Budesti, localitatea Buciumeni, C.F. nr. 21697, nr. cadastral 21697, judetul Calarasi – publicat pe data de 26.02.2019

Anunt etapa 2 de elaborare a propunerilor PUZ-ului si RLU initiat de investitorul privat SC AGROMIXT BUCIUMENI SA – FERMA AGRICOLA – publicat pe data de 31.01.2019

Anunt etapa 2 de elaborare a propunerilor PUZ-ului si RLU initiat de investitorul privat SC AGROMIXT BUCIUMENI SA – CONSTRUCTII DE LOCUINTE PENTRU AGROMIXT BUCIUMENI – publicat pe data de 31.01.2019

Anunt etapa 2 de elaborare a propunerilor PUZ-ului si RLU initiat de investitorul privat SC GVV PRO MANAGEMENT SRL – ZONA DE AGREMENT – publicat pe data de 31.01.2019

Raport consultare public in etapa premergatoare a PUZ si RLU pentru construire – Ferma agricola, in extravilanul orasului Budesti, localitatea Buciumeni, T2, P4 si 5, C.F. nr. 20292, nr. cadastral 20292 respectiv in intravilanul orasului Budesti, localitatea Buciumeni, C.F. nr. 21697, nr. cadastral 21697, judetul Calarasi – publicat pe data de 30.01.2019

Raport consultare public in etapa premergatoare a PUZ si RLU pentru construire – Constructii de locuinte pentru Agromixt Buciumeni, in orasul Budesti, localitatea Buciumeni, strada Mircea cel Batran, nr. 19, C.F. nr. 22494, nr. cadastral 22494, judetul Calarasi – publicat pe data de 30.01.2019

Raport consultare public in etapa premergatoare a PUZ si RLU pentru construire – Zona de agrement in extravilanul orasului Budesti, T24-1-2. P1 respectiv T24-1-3, P1, C.F. nr. 23037 respectiv 23039, nr. cadastral 23037 respectiv 23039, judetul Calarasi – publicat pe data de 30.01.2019

P.U.Z. si R.L.U. – ZONA DE AGREMENT, in extravilanul orasului Budesti, T24-1-2, P1 respectiv T 24-1-3, P1, C.F. nr. 23037 respectiv 223039, nr. cadastral 23037 respectiv 23039, judetul Calarasi – publicat pe data de 14.01.2019

P.U.Z. si R.L.U. – CONSTRUCTII LOCUINTE PENTRU AGROMIXT BUCIUMENI, in orasul Budesti, localitatea Buciumeni, strada Mircea cel batran, nr. 19, C.F. nr. 22494, nr. cadastral 22494, judetul Calarasi – publicat pe data de 14.01.2019