Proces-verbal privind anularea licitatiei publice organizata de Primaria orasului Budesti, judetul Calarasi, din data de 27.02.2020, ora 10.00

Proces-verbal privind anularea licitatiei publice organizata de Primaria orasului Budesti, judetul Calarasi, din data de 27.02.2020, ora 10.00, pentru inchirierea pe o perioada de 5 (cinci) ani cu posibilitate de prelungire, a unui teren arabil extravilan, cu suprafata de 7.629 mp, avand nr. cadastral 22714, inscris in cartea funciara nr. 21623, face parte din domeniul privat al UAT Budesti, situat in orasul Budesti, judetul Calarasi, pentru desfasurarea activitatilor de sortare – spalare agregate minerale