Proiect de hotarare al Consiliului Local

Proiect de hotarare al Consiliului Local al Orasului Budesti, judetul Calarasi, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local Urbanistic, in vederea construirii unei Ferme Piscicole pe terenul in suprafata de 11,4578 ha, numar cadastral 552, 611, 551, 20824, 744, 553, situat in orasul Budesti, judetul Calarasi

Proiect_de_hotarare_aprobare_P.U.Z._si_R.L.U._-_suprafata_teren_11,4578_ha