Proiect de hotarare al Consiliului Local

Proiect de hotarare al Consiliului Local al Orasului Budesti, judetul Calarasi, privind constatarea apartenentei la domeniul privat al orasului Budesti a unui imobil – teren intravilan, in suprafata de 2915 m.p., liber de constructii, situat in strada Garii, nr. 15A, teren intravilan apartinand Consiliului Local Budesti, judetul Calarasi

Proiect_de_hotarare_-_constatare_apartenenta_a_unui_teren_-_2915mp