Proiect de hotărâre al Consiliului Local

Proiect de hotarâre al Consiliului Local al Orașului Budești, judetul Călărași, privind închirierea unui spațiu, prin licitație deschisa cu strigare, din imobilul format din cladire C10(parțial), cu suprafața de 39,55 mp, conform releveu, înscris în cartea funciară nr. 21017 a U.A.T. Budești, conform încheiere nr. 3737/15.03.2011, situat în incinta Spitalului Orășenesc Budești, strada Independenței, nr. 43, județul Călărași, aflat în conservare, pentru desfășurarea activității de acordare a asistenței medicale pentru populație.

Proiect de hotarare inchiriere spatiu 39,55 mp – Primaria Orasului Budesti