Proiect de hotărâre al Consiliului Local

Proiect de hotarâre al Consiliului Local al Orașului Budești, judetul Călărași, privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 40/31.03.2008, conform extrasului de carte funciară nr. 24002, cu nr. cadastral nr. 4, având ca obiect intabularea blocului A1 din str. Constructorilor; C.F. nr. 20189, cu nr. cadastral nr. 2, având ca obiect intabularea blocului A2 din str. Calea București, și C.F. nr. 20039, și cu nr. cadastral nr. 182, având ca obiect intabularea locului A3, din str. Mărășești a orașului Budești, pentru imobilul teren intravilan, pe care sunt construite blocurile A1, A2, și A3, situate în orașul Budești, județul Călărași, care aparțin domeniului privat al orașului Budești județul Călărași.

Proiect de hotarare modificare si completare H.C.L. nr. 40 din 31.03.2008