Proiect de hotarare al Consiliului Local

Proiect de hotarare al Consiliului Local al Orasului Budesti, judetul Calarasi, privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2015, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore, apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

Proiect_de_hotarare_privind_aprobarea_planului_de_actiuni_si_lucrari_de_interes_local_pe_anul_2015