Proiect de hotarare al Cosiliului Local

Proiect de hotărâre al Consiliului Local al Orașului Budești, județul Calarași, privind schimbarea destinatiei actuale a unui imobil format din cladire, C2 cu suprafata de 91,67 mp, situat in orasul Budesti, strada Calea Bucuresti, nr. 75, care apartine domeniului public de interes local al Orasului Budesti, judetul Calarasi, conform HG 1349/2001, privind atestarea domeniului public al municipiilor, oraselor si anexei nr. 4, ce face parte integranta din prezenta hotarare, inscris in C.F. nr. 22581, incheiere nr. 25837/13.10.2015, in destinatie „institutie de invatamant prescolar-gradinita.

Proiect de hotarare privind schimbarea de destinatie a unui imobil