Proiect de hotarare privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor, taxelor locale si altor obligatii la bugetul local, datorate de catre persoanele fizice de pe raza administrativ teritoriala a orasului Budesti, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local

Proiect de hotarare