Raport al consultarii publicului in etapa pregatitoare a Planului Urbanistic Zonal si a regulamentului local urbanistic „Extindere ferma agricola” in orasului Budesti, localitatea Buciumeni, T 2, P 4, 5, C.F. NR. 20292, NR. cadastral 171/2, judetul Calarasi – Initiator S.C. AGROMIXT BUCIUMENI S.A.

Raport al consultarii publicului in etapa pregatitoare

Anunt in etapa 2 de elaborare a propunerilor P.U.Z-ului si R.L.U. initiat de investitorul privat S.C. AGROMIXT BUCIUMENI S.A.

Anunt de intentie de elaborare a PUZ extindere ferma agricola, extravilan, oras Budesti – Alexandru Ion

Anunt de intentie de elaborare a PUZ extindere ferma agricola, extravilan, oras Budesti – Serbanescu Daniel

Anunt de intentie de elaborare a PUZ extindere ferma agricola, extravilan, oras Budesti – NEGRO 2000Memoriu de prezentare

Amplasament

Plan Urbanistic Zonal

Proces verbal de afisare anunt public