Raport consultare public in etapa a 2 a de elaborare a PUZ si RLU pentru construire – Zona de agrement in extravilanul orasului Budesti, T24-1-2. P1 respectiv T24-1-3, P1, C.F. nr. 23037 respectiv 23039, nr. cadastral 23037 respectiv 23039, judetul Calarasi

Raport consultare public in etapa a 2 a de elaborare a PUZ si RLU pentru construire – Zona de agrement in extravilanul orasului Budesti, T24-1-2. P1 respectiv T24-1-3, P1, C.F. nr. 23037 respectiv 23039, nr. cadastral 23037 respectiv 23039, judetul Calarasi